$('.h_nav ul li').eq(li_active).addClass('h_hover_active'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).parents('.h_nav').addClass('h_hover_nav'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).parents('.h_nav').removeClass('hover_nav'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).removeClass('h_hover_active'); $('.h_nav_second').hide(); $('.header-class').append(`<li>获取数据失败</li>`); $('.header-class').append(result); $('.header-wrap').addClass("transparent_bg"); $('.header-wrap').removeClass("transparent_bg"); $('.input-foucs-cont').hide();
幼师学校哪有
南京中级经济师培训
怎样给别人培训
长春主持培训班
濮阳市绿城路实验学校
华润大学培训
肇庆培训西点
学校上一学年度
会计证资格培训
宁波余姚计算机培训
学校 报账
$('.h_nav ul li').eq(li_active).addClass('h_hover_active'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).parents('.h_nav').addClass('h_hover_nav'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).parents('.h_nav').removeClass('hover_nav'); $('.h_nav ul li').eq(li_active).removeClass('h_hover_active'); $('.h_nav_second').hide(); $('.header-class').append(`<li>获取数据失败</li>`); $('.header-class').append(result); $('.header-wrap').addClass("transparent_bg"); $('.header-wrap').removeClass("transparent_bg"); $('.input-foucs-cont').hide();